The Commando Regimental Song

SARIE MARAIS

This song became immensely popular among Afrikaaner commando soldiers during the Anglo-Boer War (1900 - 1902). The lyrics are by Jacobus Toerien, one of the first poets to use Afrikaans, who wrote the song in 1889 as a hymn for his wife Maré. 

The song was adopted by the Australian Commando Companies in the 1950’s as their Regimental song.

The version in the link below is sung in the original Afrikaans.

My Sarie Marais is so ver van my hart, 

maar 'k hoop om haar weer te sien. 

Sy het in die wyk van die Mooirivier gewoon, 

nog voor die oorlog het begin. 

O bring my terug na die ou Transvaal, 

daar waar my Sarie woon, 

daar onder in die mielies by die groen doringboom, 

daar woon my Sarie Marais. 

Ek was so bang dat die Kakies my sou vang, 

En ver oor die see wegstuur; 

Toe vlug ek na die kant van die Upington se sand, 

Daar onder langs die Grootrivier. 

Refrain 

Verlossing die kom en die huis toe gaan was daar, 

Terug na die ou Transvaal; 

My lieflingspersoon sal seker ook daar wees 

Om my met 'n kus te beloon. 

Refrain 

THIS IS THE ENGLISH TRANSLATION:


My Sarie Marais is so far from my heart, 

And I'm longing to see her again, 

She lived on a farm on the Mooi Rivers bank' 

Before I left on this campaign. 

Oh! Bring me back to the old Transvaal 

That’s where I long to be 

Way yonder mongst the mealies by the green thorny tree 

Sarie is waiting for me 

Oh! Me. 

I feared that the Khaskis would get hold of me, 

They would send me away o'er the sea, 

I fled overland to the Orange River sand, 

In Upington I would be free. 


Refrain 

At last there was peace and I started for home, 

To the Transvaal I've always adored, 

My Sarie Marais will be uniting there for me' 

Her kiss will be my best reward. 

Refrain